Ömer NAİR
Kütüphane Müdür V.
 
 
 
 
 
 

Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesi’nin ve Ürgüp’te kütüphaneciliğin tarihi çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Abdülmecid Han’ın İkinci Müsahinsanisi Tahsinağa tarafından 1855 yılında kurulmuştur.  Ürgüplü Tahsin Ağa sarayda kütüphanecilik hizmeti yapmaktaydı. Abdulmecit’in iznini alarak önce Temenni Tepesine kütüphane görevi görecek bir kümbet yapı yaptırmış ardından saray kütüphanesinde birden fazla nüshası olan el yazması 817 cilt eseri develere yükleterek, Ürgüp’e göndermiştir. Kütüphane kurmak için görevlendirdiği Ürgüplü Hacı Derviş, Ürgup’ e doğru yola çıkarak ilçenin güneyinde Temenni Tepesinde bulunan kümbet yapıya kitapları yerleştirerek kütüphane ve medrese olarak halkın hizmetine açar. Hacı Derviş, Tahsin Ağa kütüphanesinde 39 yıl Hafız-ı Kutub (Kütüphaneci) ve medrese yöneticisi olarak çalışmıştır. 1894 yılından itibaren de Hacı Derviş'in oğlu Nail Derviş tarafından bu görevler devam ettirilir. Tahsin Ağa Kütüphanesi, 1914 yılında Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır (İleri ve Talipoğlu, 2007).

Mustafa Güzelgöz'ün kütüphaneye atanması sonrasında Temenni tepesindeki kümbetyapının gelecekte amaçlanan kapasiteyi karşılayamayacağı düşüncesiyle Güzelgöz'ün yaptığı girişimler sonrasında kütüphane 1952 yılında Ürgüp'ün içinde yer alan yeni yapısına taşınmıştır. Bununla da kalmayarak insanlara eşekte hizmet götürmüş ve de dünyaca tanınan eşekli kütüphane adını almıştır.

    1965 yılında 2. Katı, 1980 yılında ise Depo, Garaj ve Tuvaletler ilave edilmiştir. 1988 yılında da Çocuk Bölümü ve Lojman ilavesi yapılmış, Nisan 2008’de internet salonu hizmete sunulmuştur.  Kütüphane binasının mülkiyeti hazineye ait olup 536 m2 alanda 3 Katta 7 oda 2 salon ile hizmet vermektedir.

Halk Kütüphanelerinin Görevleri :

 a.Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kitap, broşür, dergi, gazete, harita, nota, film plak, ses bandı, fotoğraf, tablo, plan, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, okuyucuların yararına sunulur. 
b.Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazele, fotoğraf, kupür, plân, ses bandı, yazına eser, plâk, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirilir. 
c. Satın alma, bağış, devir vb gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesi sağlanır.
d.Kütüphaneye giren eserlerin katalog ve tasnif işleri yapılır, bunlar en kısa sürede okuyucu hizmetine sunulur. 
e.Okuyucular ödünç kitap verilir. 
f.Okuyucular tarafından aranan ve kütüphanede bulunmayan eserler sağlanır. 
g. Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olunur. 
 ı.Özürlü okuyucuların istekleri, bunlar için özel bölümleri olan Kütüphanelerden ödünç kitap getirtilerek karşılanmaya çalışılır; bu konuda körler okullarıyla da işbirliği yapılır. 
i.Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânları araştırılır 
j. Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve katalog fişleri hazırlanır. 

HİZMET  ALANLARI VE SERVİSLERİMİZ ...

Okuyucu Hizmetleri:

İlçemiz Kütüphanesinde her yaş ve her gruptan okuyucuya ayırım gözetmeksizin eşit ve de ücretsiz şekilde hizmet sunulmaktadır. Okuma bölümlerimizde isteyen araştırma; isteyen okuma ve ödev yaparak, isteyen internette ya da gazete okuyarak zamanlarını değerlendirebilmektedir. Kütüphane ve kaynak kullanımını bilmeyen okuyucularımıza görevlilerimizce danışma hizmetleri verilerek yardımcı olunmaktadır. Özellikle öğrenci ve diğer okuyucu gruplarının üye olmaları özendirilerek ödünç kitap verilmesi yaygınlaştırılmıştır.

Teknik Hizmetler Bölümü:

    Kütüphaneye gelen tüm kitap vb. materyallerin tasnif, katalog, demirbaş kaydı ve elektronik kayıtlarının yapıldığı ve otomasyona aktarıldığı bölümdür. Bu bölümde kütüphaneye gelen yeni kitapların önce kütüphane kaşeleri basılıp, tasnif ve demirbaş kayıtları yapılarak elektronik ortamda Anglo Amerikan Kataloglama Kuralı II’ ye göre kataloglamaları yapılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra kütüphanemizde ilgili bölümlerinde ki raflarda okuyucu hizmetlerine sunulur.

Ödünç Verme Servisi:

    Okuyucularımız bu servisimizden ödünç kitap alarak faydalanmaktadır. Üyelik kartları ile 3 adet kitaba kadar ödünç verilebilen servisimizde süre 15 gündür. Ancak okuyucunun isteğine göre ve de kitabı bekleyen sırada başkasının olmaması durumuna göre kitaplara ait olan süre tekrar gelinerek uzatılabilmektedir. 
 Okuma ve Araştırma Salonu:

    Kütüphanemize gelen halkımızdan araştırmacılarımız, okuyucularımız ve araştırma-ödev için gelen öğrencilerimizin kullandığı servisimizdir. Salonumuzda 20 adet internete bağlı bilgisayar, okumak ve kendi materyalinden yararlanmak isteyenler için okuma araştırma alanı ve süreli yayın raflarımız ile araştırmada kullanılmak için ayrılan kitaplarımız bu servisimizde bulunmaktadır.

 Çocuk Bölümü:

    Kaynakları ilköğretim ve öncesi olan çocuklarımızın seviyesine uygun kitaplardan oluşmaktadır. Kullanıcılarımız genellikle çocuklar ve çocukları için kitap alan ebeveynlerdir. Görsel ve işitsel kaynaklarımızın da kullanıldığı bölümümüz çocuklarımız için sıcak ve güvenli bir ortamdır

 
 
 
 

İletişim:

 

 

Kütüphanenin Adı

BulunduğuKöy/Kasaba

İrtibat Tel No

Başdere Halk Kütüphanesi Memurluğu

Başdere Kasabası

 

 

   

Mustafapaşa Halk Kütüphanesi Memurluğu

Mustafapaşa Kasabası

0 384 353 5106

Ortahisar Halk Kütüphanesi Memurluğu

Ortahisar Kasabası

0 384 343 3465

Sarıhıdır Halk Kütüphanesi Memurluğu

Sarıhıdır Köyü

0 384 363 7124

Şahinefendi Halk Kütüphanesi Memurluğu

Şahinefendi Köyü

 

Taşkınpaşa Halk Kütüphanesi Memurluğu

Taşkınpaşa Köyü

0 384 357 7736

 
 
 
 
 
 
/698/Ahmet SUCU - İşçi  /698/Ali SÖĞÜT - Bilgisayar İşletmeni  /698/Bekir AYDIN - Hizmetli  /698/Birol MALÇOK - İşçi  /698/Can BAŞIBÜYÜK - Hizmetli- Sarıhıdır  /698/Cengiz YAKUT - Kütüphane Müdürü  /698/Emine VURAL - İşçi  /698/Hasan Hüseyin ORHAN - Kütüphaneci  /698/Meltem KILIÇ - İşçi  /698/Murat KUZU - Bilgisayar İşletmeni  /698/Mustafa AYHAN - Bilgisayar İşletmeni - Başdere  /698/Mustafa KÖSE - İşçi - Taşkınpaşa  /698/Yahya TUNA - Hizmetli - Otahisar  /698/Yaşar MIZRAK -Memur - Mustafapaşa
 
 
 
 
 
Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü:

Adres: Kayseri Caddesi No :34  50400 Ürgüp/NEVŞEHİR
Telefon : 0 384 341 4026
e-mail : kutuphane5005@kulturturizm.gov.tr