ÜRGÜP KAYMAKAMLI  İLÇE  PROTOKOL LİSTESİ
  
 
 
 
ÜNVAN
İSİM SOYİSİM
 
 
 
1.  Kaymakam
1
Kaymakam
Mehmet MARAŞLI
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
2
Milletvekilleri
 
3.  MahalliEn Büyük KomutanıGeneral ve AmirallerGarnizon Komutanı
3
Garnizon Komutanı             (Askerlik Şubesi Başkanı) 
Per.Yzb. Timur BUDAK
4. Belediye Bkanı
4
BelediyBaşkanı
Fahri YILDIZ
5. Cumhuriyet Başsavcı
5
Cumhuriyet Başsavsı
Bülent YÜKSEL
10.Rektör yardımcılafakülte dekanlaenstitü ve yüksek okul müdürleri
6
Kapadokya Üniversitesi Rektörü
 
Hacı Bektaş Veli Üniv. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Müdürü
Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR 
 
 Yrd.Doç.Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 
12. Garnizon Komutanınctespit edilecek silahlı kuvvetlemensubu
7
İlçe Jandarma Komutanı
J.Yzb. Okan ÖZCAN
13. Emniyet Müdürü ve Kasaba Belediye Bkanları (AlfabetiSırayGöre)
8
İlçe Emniyet Müdür V.
Emre ÇAYLAN
9
Ortahisar Kasabası BldBşk.
İsmail GENÇ
14. HakivSavcılar (Kıdem Sırasına Göre)
10
Hakim
Can Ahmet TEMİZYÜREK
11
Hakim
Seyyan SERİN
12
Hakim
Doğukan ATEŞ
13
Hakim
 
14
Hakim
 
15
Cumhuriyet Savsı
Mehmet COŞKUN
16
Cumhuriyet Savsı
 
15. İktidar Partisi İe Bkanı
17
Adalet ve KalkınmPartisi ilçe Bşk.
Ali ÖZER
16. AnamuhalefePartisi İe Bkanı
18
Cumhuriyet Halk Partisİlçe Bşk.
Ali ALPER
17. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İe Bkanları
19
Milliyetçi Hareket Partisİlçe Bşk.
Mustafa ÖZ
18. Yüksek Okul Müdür Yardımcıları
20
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürp Sebahat ve
EroToksöz MYO. Müdürü Yrd.
 
Öğr.Gör. Mahmut Doğan KAMIŞ
21
Neehir Üniversitesi Ürp Sebahat ve
EroToksöz MYO. Müdürü Yrd.
 
20. Bakanlar Kurulu kararlandaki imza sırasına göre bakanlıklan ilçe teşkilandaki Amir,Bkan ve Müdürleri
Başbakan yardımcılığına Bağlı Kurumlar
22
İlçe Müftüsü
Abdul MuhammeÇINAR
Aile vSosyal Politikalar Bakanğına Bağlı Kurumlar
23
Sosyal Yardımlaşmve Dayanışma Vakfı Müdür V.
Lütfi AKŞAN
24
80. Yıl HanifMemiş Aksoy RehabilitasyoMrkz. Müd.
Abdullah ÖZDEMİR
ÇaşmvSosyal Güvenlik Bakanğına Bağlı Kurumlar
25
Sosyal Güvenlik İlçe Müdürü
Ali İhsan TAŞ
Çevre vŞehircilik Bakanğına Bağlı Kurumlar
26
Tapu Müdürü
SaliGÜZEL
Gençlik vSpor Bakanğına Bağlı Kurumlar
27
Gençlik Hizmetlerve Spoİlçe Müdürü V.                                 
Oktay Yıldırım GÜNER
Gençlik Merkezi Müdürü                              
Oktay Yıldırım GÜNER
da TavHayvancılık Bakanğına Bağlı Kurumlar
28
dTarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü
Ali GÜLEÇ
Gümrük vTicaret Bakanğına Bağlı Kurumlar
29
İlçe GümrüMüdürü
Hasan KARABACAK
İçişleri Bakanğına BağKurumlar
30
İlçe Yazı İşlerMüdürü
Cihan ÜNSAL
31
İlçe Nüfuve Vatandaşlık işlerMüdürü
Abdulkadir ULUSOY
32
İlçe Özel idare Müdür V.
Meral SERTTAŞ
ltür vTurizBakanğına Bağlı Kurumlar
33
İlçe Müze Müdürü
Sevim TUNÇDEMİR
34
İlçe Kütüphane Müdür V.
Ömer NAİR
35
İlçe Turizm Danışma Müdür V.
Ömer NAİR
Maliye Bakanğına Bağlı Kurumlar
36
İlçe Malmüdü
 Esame AYDIN
MillitiBakanğına Bağlı Kurumlar
37
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Savaş ÖZDEMİR
Sağk Bakanğına Bağlı Kurumlar
38
Ürp Devlet HastanesBaşhekimi
Opr.Dr. Sami BİLİCİ
39
İlçe Sağlık MdTop.Sağ.Merkezi Sorumlu Tabibi
Dr. M. Ömer ÇAKIR
Ultırma Denizcilik vHaberleşme Bakanğına Bağlı Kurumlar
40
İlçe PTMüdürü
Raife ÖZTÜRK
22. Resmi BankMüdürleri
41
Ziraat Bankası Şube Müdürü
Saffettin GÜLHAN
42
Halk Bankası ŞubMüdürü
Ender HALICI
43
Vakıflar Bankası ŞubMüdürü
Yusuf AVŞAR
23. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin İl başkanları (alfabetik sıraygöre)
44
Bağımsızlık Cumhuriyet Partisi
Yücel BALKI
45
Bağımsız Türkiye Partisi
Ömer TURGUT
46
Demokrat Parti İlçe Başkanı
ÖmeBOZ
47
Demokratik Sol Parti
Ali UMUTLU
48
Genç Parti
İbrahim PARLAR
49
Hak ve Adalet Partisi
Metin AKYOL
50
Hak vEşitlik Partisİlçe Başkanı
OsmaDEMİR
51
Muhafazakar Yükseliş Partisi
Osman ŞAHİN
52
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Birol ODA
53
Saadet Partisİlçe Başkanı
Zülfikar EROĞLU
54
Yurt Partisi
Mehmet ERKAN
24. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri
İl GeneMecliÜyeleri
55
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi
Abdullah ÇALIŞKAN
56
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi
Aynur ASİLTÜRK
57
MHP İl Genel Meclis Üyesi
Derviş KUZAY
Belediye MecliÜyeleri
58
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Mustafa KILIÇ
59
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Nurgül ESEN
60
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Adnan Aydın
61
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
MehmeCan YALÇIN
62
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Süleyman ER
63
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Ayhan ŞAHİN
64
Ak Parti  Bld.Meclis Üyesi
Ali ŞAHİN
65
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Hüsnü SUCU
66
MHP Bld.Meclis Üyesi
Adnan UZ
67
MHP Bld.Meclis Üyesi
Teyfik ÖZ
68
MHP Bld.Meclis Üyesi
Bekir USLU
69
MHP Bld.Meclis Üyesi
 Musa Burak KAVAKLI
70
MHP Bld.Meclis Üyesi
 Hüseyin ÖZ
71
CHP Bld.Meclis Üyesi
Ahmet ÖZTÜRK
72
CHP Bld.Meclis Üyesi
Necla AÇIKGÖZ
26. Özel BankMüdürleri
73
 
 
74
Denizbanİlçe Şube Müdürü
İlke TUFAN
75
Finansbanİlçe Şube Müdürü
Mevlüt Fatih ÖZDEMİR
76
Garanti Bankas İlçe ŞubMüdürü
Selçuk GÜVEN
77
İş Bankası İlçe ŞubMüdürü
Gülesin ATEŞ
78
Yapı KredBankası İlçe ŞubMüdürü
Bayram Kubilay KAYIKÇI
27. KamYarana Çaşan Dernek Bkanları
79
Esnaf  Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı
İsmail GENÇ
80
Esnaf  Sanatkarlar Odası Başkanı
Süleyman ÖZAŞIK
81
Kızılay Başkanı
Mehmet YAMAN
82
Şoförler ve Otomobilciler DerneğBaşkanı
Şaban ULUSOY
83
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
AhmeAYDIN
84
Türk Hava KurumBaşka
Ahmet YAZICI
85
Ziraat Odası Başkanı
MustafKORKMAZ
        ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
        MADDE 1- 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin eki (1) sayılı listenin (18) numaralı sırasına "Kamu yararına çalışan dernek başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları" ibaresi eklenmiştir.
        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.