ÜRGÜP KAYMAKAMLI  İLÇE  PROTOKOL LİSTESİ
  
 
 
 
ÜNVAN
İSİM SOYİSİM
     
1.  Kaymakam
1
Kaymakam
Mehmet MARAŞLI
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
2
Milletvekilleri
 
3.  MahalliEn Büyük KomutanıGeneral ve AmirallerGarnizon Komutanı
3
Garnizon Komutanı              
Yzb.Timur BUDAK
4. Belediye Bkanı
4
BelediyBaşkanı
Fahri YILDIZ
5. Cumhuriyet Başsavcı
5
Cumhuriyet Başsavsı
Bülent YÜKSEL
10.Rektör yardımcılafakülte dekanlaenstitü ve yüksek okul müdürleri
6
Kapadokya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR 
7
Hacı Bektaş Veli Üniv. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Müdürü
Aziz Gökhan ÖZKOÇ
12. Garnizon Komutanınctespit edilecek silahlı kuvvetlemensubu
8
İlçe Jandarma Komutanı
J.Yzb. Levent BAL
13. Emniyet Müdürü ve Kasaba Belediye Bkanları (AlfabetiSırayGöre)
9
İlçe Emniyet Müdür V.
Süleyman EROĞLU
10
Ortahisar Kasabası BldBşk.
İsmail GENÇ
14. HakivSavcılar (Kıdem Sırasına Göre)
11
Hakim
Can Ahmet TEMİZYÜREK
12
Hakim
Seyran SERİN
13
Hakim
Doğukan ATEŞ
14
Hakim
Ali Kotku YAYLAK
15
Hakim
 
16
Cumhuriyet Savsı
Mehmet COŞKUN
17
Cumhuriyet Savsı
Ahmet KAVUKOĞLU
15. İktidar Partisi İe Bkanı
18
Adalet ve KalkınmPartisi ilçe Başkanı
Ali ÖZER
16. AnamuhalefePartisi İe Bkanı
19
Cumhuriyet Halk Partisİlçe Başkanı
Ali ALPER
17. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İe Bkanları
20
Milliyetçi Hareket Partisİlçe Başkanı
Engin ATASEVER
21
İyi Parti İlçe Başkanı
Hüseyin SEVİNDİK
18. Yüksek Okul Müdür Yardımcıları
22
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürp Sebahat ve
EroToksöz MYO. Müdürü Yrd.
Öğr.Gör. Mahmut Doğan KAMIŞ
23
Neehir Üniversitesi Ürp Sebahat ve
EroToksöz MYO. Müdürü Yrd.
 
 
20. Bakanlar Kurulu kararlandaki imza Sırasına göre bakanlıklan ilçe teşkilandaki Amir, Bkan ve Müdürleri
 
Başbakan yardımcılığına Bağlı Kurumlar
24
İlçe Müftüsü
Abdul MuhammeÇINAR
Aile vSosyal Politikalar Bakanğına Bağlı Kurumlar
25
Sosyal Yardımlaşmve Dayanışma Vakfı Müdür V.
Lütfi AKŞAN
26
80. Yıl HanifMemiş Aksoy RehabilitasyoMrkz. Müd.
Abdullah ÖZDEMİR
ÇaşmvSosyal Güvenlik Bakanğına Bağlı Kurumlar
27
Sosyal Güvenlik İlçe Müdürü
Ali İhsan TAŞ
Çevre vŞehircilik Bakanğına Bağlı Kurumlar
28
Tapu Müdürü
SaliGÜZEL
Gençlik vSpor Bakanğına Bağlı Kurumlar
29
Gençlik Hizmetlerve Spoİlçe Müdürü V.                       
Oktay Yıldırım GÜNER
Gençlik Merkezi Müdürü                              
Oktay Yıldırım GÜNER
da TavHayvancılık Bakanğına Bağlı Kurumlar
30
dTarım ve Hayvancılık İlçe Müdür V.
Ali GÜLEÇ
Gümrük vTicaret Bakanğına Bağlı Kurumlar
31
İlçe GümrüMüdürü
Veli Murtaza ARSLAN
İçişleri Bakanğına BağKurumlar
32
İlçe Yazı İşlerMüdürü
Cihan ÜNSAL
33
İlçe Nüfuve Vatandaşlık işlerMüdürü
Abdulkadir ULUSOY
34
İlçe Özel idare Müdür V.
Meral SERTTAŞ
ltür vTurizBakanğına Bağlı Kurumlar
35
İlçe Müze Müdürü
Sevim TUNÇDEMİR
36
İlçe Kütüphane Müdü
Ali Osman BAĞCI
37
İlçe Turizm Danışma Müdür V.
Sevim TUNÇDEMİR
Maliye Bakanğına Bağlı Kurumlar
38
İlçe Malmüdü
 Esame AYDIN
MillitiBakanğına Bağlı Kurumlar
39
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Savaş ÖZDEMİR
Sağk Bakanğına Bağlı Kurumlar
40
Ürp Devlet HastanesBaşhekimi
Opr.Dr. Sami BİLİCİ
41
İlçe Sağlık Müdürü
Dr.Merve TULUMBACI
Ultırma Denizcilik vHaberleşme Bakanğına Bağlı Kurumlar
42
İlçe PTMüdürü
Raife ÖZTÜRK
22. Resmi BankMüdürleri
43
Ziraat Bankası Şube Müdürü
Saffettin GÜLHAN
44
Halk Bankası ŞubMüdürü
Ender HALICI
45
Vakıflar Bankası ŞubMüdürü
Yusuf AVŞAR
23. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin İl başkanları (alfabetik sıraygöre)
     
     
24. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri
İl GeneMecliÜyeleri
46
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi
Abdullah ÇALIŞKAN
47
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi
Aynur ASİLTÜRK
48
MHP İl Genel Meclis Üyesi
Derviş KUZAY
Belediye MecliÜyeleri
49
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Mustafa KILIÇ
50
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Nurgül ESEN
51
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Adnan Aydın
52
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
MehmeCan YALÇIN
53
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Süleyman ER
54
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Ayhan ŞAHİN
55
Ak Parti  Bld.Meclis Üyesi
Ali ŞAHİN
56
Ak Parti Bld.Meclis Üyesi
Hüsnü SUCU
57
MHP Bld.Meclis Üyesi
Adnan UZ
58
MHP Bld.Meclis Üyesi
Teyfik ÖZ
59
MHP Bld.Meclis Üyesi
Bekir USLU
60
MHP Bld.Meclis Üyesi
 Musa Burak KAVAKLI
61
MHP Bld.Meclis Üyesi
 Hüseyin ÖZ
62
CHP Bld.Meclis Üyesi
Ahmet ÖZTÜRK
63
CHP Bld.Meclis Üyesi
Necla AÇIKGÖZ
26. Özel BankMüdürleri
64
Denizbanİlçe Şube Müdürü
İlke TUFAN
65
Finansbanİlçe Şube Müdürü
Mevlüt Fatih ÖZDEMİR
66
Garanti Bankas İlçe ŞubMüdürü
Selçuk GÜVEN
67
İş Bankası İlçe ŞubMüdürü
Gülesin ATEŞ
68
Yapı KredBankası İlçe ŞubMüdürü
Bayram Kübilay KAYIKÇI
27. KamYarana Çaşan Dernek Bkanları
69
Esnaf  Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı
İsmail GENÇ
70
Esnaf  Sanatkarlar Odası Başkanı
Süleyman ÖZAŞIK
71
Kızılay Başkanı
Mehmet YAMAN
72
Şoförler ve Otomobilciler DerneğBaşkanı
Şaban ULUSOY
73
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
AhmeAYDIN
74
Türk Hava KurumBaşka
Ahmet YAZICI
75
Ziraat Odası Başkanı
MustafKORKMAZ
 
       
 
ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
        MADDE 1- 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin eki (1) sayılı listenin (18) numaralı sırasına "Kamu yararına çalışan dernek başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları" ibaresi eklenmiştir.
        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.