EVRAK BÜROSU

 

 

 

 

Tel       :       03843414001/114
e-mail :      

İdare Kurulu 
Gelen Giden Evrak Takibi
Mahalli İdareler, Belediyeler
Merkez, Kasaba ve Köy Muhtarlıkları iş ve işlemleri

  

MAHALİ İDARELER BÜROSU

 

 
Çapan TAŞÇI
Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni

Tel      :       03843414001/114
e-mail :