Kemal DURAN
Müdür

 

 

 

 

Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.       
    İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir. 
    Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olarak teşkilâtlanma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere idarî iş ve işlemler açısından dört kategoriye ayrılabilir

 

 

 

 

 

ADRES :  Duayeri Mah. Ahmet Asım YOLAÇ Cad. 50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR

 


İletişim:

Saniye YAZGI

Müdür Vekili


Tel: 0384 341 5500-0 384 341 5610   Faks: 0 384 341 5611
e-mail:sgk/urgupsgm@sgk.gov.tr     Web: www.sgk.gov.tr