Abdülkadir ULUSOY

Nüfus Müdürü

 

İlçe Nüfus Müdürlüğünün kayıt ve işlemleri 29.04.2006 tarihinde yayınlanan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun çerçevesi dâhilinde adres sistemleri ile birlikte yürütülmektedir. 

         1946 yılında Hükümet Konağının yanması sonucu 1947 yılında yapılmış olan yersel yazımdan bugüne kadar nüfus aile kütüklerine yazılmış olan kişi sayısı 115.545 tir.

        Bakanlığımız ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün e devlet projesi kapsamında mernis ve kimlik paylaşım sistemi ile ulusal adres veri tabanı sistemini 5490 sayılı kanunla uygulamaya koyulması ve bu sistem içerisinde adres sisteminin de  hayata geçirilmesi e-devlet uygulamasının omurgasını oluşturmaktadır.

        Bu projelerin uygulanması ile hizmet anlayışının gereği olarak yapılan iş ve işlemlerden bürokrasi azaltılmış hızlı ve verimli bir hizmetin sunumu kurumumuzca gerçekleştirilmiştir.

        Kurumumuzca bu verimliliğin çağdaş anlayış içerisindeki bilinci ile 1991 yılında dairemize Türkiye’de ilk defa mali imkanlarla bilgisayarı alan ilçe olmamız nedeni ile 1994 yılına kadar tek bilgisayarla 1994 yılından itibaren de merkezce alınan 3 bilgisayar ile birlikte hizmet verilmeye başlanılmıştır.

        5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile adrese dayalı Nüfus kayıt sistemi ve ulusal adres veri tabanı oluşturulması ve Nüfus Hizmetleri ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesi amaçlandırılmıştır.

        Adres kayıt sistemi olarak adlandırılan sistemde önemli olan husus kişilerin yerleşim yeri ve adresine ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak elektronik ortamda tutulması ile bu bilgilerin kamunun kullanmasına açılmasıdır.

 

İkamet Adresleri ve Nufüs ile  Bilinmesi Gerekenler

 

 

CIMG3056  CIMG3068  CIMG3058 CIMG3061  CIMG3065  CIMG3071

 

Adres: İmran Mah. Atatürk Bul. No:44                  50400ÜRGÜP/NEVŞEHİR

Telefon: 0 384 341 24 87-341 42 10                    Faks: 0 384 341 24 87  

Mail Adresi:
 urgup50@nvi.gov.tr ,                        urgupnufus50@hotmail.com