Sevim TUNÇDEMİR
Müze Müdürü  

 

 

Ürgüp İlçe Merkezinde bulunan Temenni Tepesindeki tek kubbeli yapıda, 1965 yılından sonra müzelik değerdeki  eserler  toplanmaya başlanmıştır. 
    Bugünkü Müze Binasının arsası, Ürgüp Belediye Başkanlığından tahsis edilerek, inşaatına 1968 yılında başlanılmış ve 1971 yılının temmuz ayında tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Binanın güney, doğu ve batı cephelerinde revaklarda ve giriş merdivenlerinde taş, pişmiş toprak eserleri ve giriş bölümünde Mustafapaşa Kasabası sınırları içinden çıkartılan Neojen-Miocene(İnsan öncesi-Yaklaşık 10 milyon yıl) öncesine tarihlendirilen mamut dişi fosilleri ve teşhir salonunun ilk bölümünde sergilenen ihtimalle Acıgöl civarından çıkarıldığı bilinen, deniz mahsulleri fosilleri, İç Anadolu’nun  Mesozoyik-III. Jeolojik zamanda (230-65 milyon yıl) Neotetis diye adlandırılan iç deniz-göl olduğunun ispatı açısından önemli doğal eserlerindendir.
    Teşhir  Salonunun Arkeolojik bölümünde Eski Tunç çağı, Hellenestik, Roma,Bizans Dönemlerine ait pişmiş toprak el yapımı seramikler, metal eserler ve cam eserler, üç vitrinde de Grek, Roma, Selçuklu,  Beylikler, Bizans, Osmanlı Dönemlerine ait altın, gümüş, bronz sikkeler ve madalyalar, yakın geçmişimize ait etnoğrafik seksiyonda ise Ürgüp ve civarının yaşantısını, kültürünü yansıtan  dokuma, madeni, taş, cam, seramik eserler, gümüş takılar, kemerler, mühürler ve mühür baskıları, mutfak gerekleri, fenerler, lambalar, el yazması kitap ve fermenlar, kadın-erkek giysileri, silahlar, kapı tokmakları, kılıç ve tabancalar, nargile, ağızlık v.s sergilenmektedir.
    Müze Müdürlüğüne bağlı Mustafapaşa Kasabasında ziyarete açık Aios Constantine-Eleni ve Aios Vasiios Kiliseleri bulunmaktadır.   
-Yasalara göre kültür varlıkları devletin malıdır Müzelerde tıpkı merkez bankası , maliye v.s gibi devletin malı olan taşınır ve taşınmaz kütür varlıklarını korumaktır.
-Yasalara göre yükümlü olduğu eser toplanması, değerlendirilmesi ve korunmasını sağlamak
-Toplanan eserlerin envanter ve belgeleme işlemini yaparak fotoğraflayıp arşivleme
-Eserleri , sergi salonlarında sergileyerek halkın ziyaretine sunmak.
-Eski eser kaçakçılığını önlemek ve bu konuda güvenlik güçleri ile ilgililere seminerler verme
-Müzede eserlerle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.
-Bakanlıkça izin verilmiş ticari, belgesel veya bilisel fotoğraf ve film çekimlerinde güvenlik önlemlerini alma
-Kültür varlığı koleksiyonerliği yapmak isteyenlerin soruşturmasını yapmak, belge vermek ve denetlemek
-Ruhsatlı kültür varlığı ticareti, yapanları ve Özel Müzeleri denetlemek.
-Yurt dışına çıkartılacak bazı eşyaların(halı kilim, çanak v.s) incelenmesi yapılarak ekspertiz raporu vermek.
-Müzede bilimsel çalışma yapmak üzere başvuranlar için görüş bildirmek.
-Yasadışı yollardan elde edilen ve güvenlik güçlerince yakalanan kültür varlıklarını inceleyip, rapor hazırlamak.
-Müzayedelerde satışa çıkan antika eşyayı inceleyip, kültür varlığı olup, olmadığını belirlemek,gözlemci olmak.
-Müze Müdürlüğünün yetki alanında kalan bölgelerde arazi çalışması yaparak kültür varlıklarını tespit etmek.
-Kültür varlıklarının tescili için doküman hazırlamak.
-Bilimsel ve Kurtarma kazıları yapmak
-Yerli ve yabancı kazılarda, Bakanlık temsilciliği yapmak

 

 

 

 

İmran Mahallesi  Atatürk Bulvarı: Belediye park içi No: 39  50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR

Tel:   0 384 341 4082      Faks: 0 384 341 6404

e-mail: urgupmuzesi@kultur.gov.tr