ÜRGÜP MALMÜDÜRLÜĞÜ  

Gökmen ŞAHİN

Malmüdürü V.

 

 

 

 

 

 

Ürgüp Malmüdürlüğü; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı K.H.K. hükümleri çerçevesinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığının taşra kuruluşu sıfatıyla gelirlerin toplanması, hak sahiplerine ödenmesi, Devlet mallarının yönetimim ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallar konusundaki yönetim esaslarını belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri yürütmektedir. 

        Malmüdürü, İlçe Maliye teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar ve sayman sıfatından dolayı Sayıştay’a hesap verirler. Vezne ve Muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derece sorumludurlar.

     Malmüdürlüğümüz sevk ve idari hizmet ile görev yönünden çeşitli birimlere ayrılmıştır. Servislere göre personel dağılımı;

1.      Vezne ve Muhasebe Servisi; 1 Müdür, 1 Muhasebe Şefi, 1 Muhasebe Memuru ve 1 Veznedar

2.      Gelir Servisi; 1 Gelir Şefi,  2 Gelir Uzmanı, 3 Yoklama Memuru, 3 gelir Memuru,1 İcra Memuru

3.      Milli Emlak Servisi; 1 Milli Emlak Uzmanı, 1 V.H.K.İ.,

4.      Muhakemat Servisi; Geçici görevli 1 Hazine Avukatı ve Geçici görevli 1 Memur

5.      Personel Servisi; 3 Hizmetli ve 1 Kaloriferci

olarak görev yapmaktadır.

 

      Müdürlüğümüz,Hükümet Konağı Binasının ikinci katında Vezne ve Muhasebe Servisi ile Gelir Servisi, üçüncü katında ise Milli Emlak servisi ile Muhakemat Servisi birlikte hizmet vermektedir.

 

 

Gelir Servisi   Milli Emlak Servisi    Servisler  Gelir Servisi    Malmüdürlüğü  Gelir Servisi  Gelir Servisi  Gelir Servisi  

 

     
 
 
 
İletişim Bilgileri:
 

Adres: İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No 44   Hükümet Konağı 2.kat 50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR

 

Telefonlar:

Malmüdürü Makamı  : 0 384 341 63 64

Muhasebe Servisi      : 0 384 341 40 97

     Gelir Servisi               : 0 384 341 24 78

      Milli Emlak Servisi   : 0 384 341 20 04

      Faks                          : 0 384 341 40 03