Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürülüğü 

 

 

 

 

 

İlçe Müdürlüğümüz; 09.08.1991  sayılı resmi gazetede yayınlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yetkilendirilmişti
      İlçe Müdürlüğümüz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu Tarımsal Politikalar çerçevesinde planlanan projeleri hayata geçirmek, İlçemiz tarımının gelişimine katkıda bulunacak projeler geliştirmek, bu projeler ile Tarım sektöründe üretim teknolojilerini yenileyerek, modern araç ve gereçlerin kullanılabileceği bir yapı değişikliği sağlayarak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, bu konularda araştırma ve eğitim faaliyetlerine önem vermek, tarımsal üretimi kayıt altına alma çalışmaları yanında, Bitki ve Hayvan sağlığını koruma çalışmalarında çevreye duyarlı, insan sağlığına en az etki yapacak mücadele çalışmalarını yürütmek, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek ve   Bakanlığımızın Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli doğrultusunda, Tarımsal üretimin yapısını uzun dönemde hızlı ve dengeli geliştirmeyi mümkün kılacak düzenlemeler yapmak ve Tarımsal destekleme politikalarını yürütme alanlarında faaliyet göstermektedir

 

 

 

 

 

İmran Mah.Atatürk Bulvarı No : 44 Hükümet Konağı  Kat 4      50400 Ürgüp /Nevşehir
Tel:  3843414083      Faks: 384 341 40 07
E-Mail: urgup@nevsehirtarim.gov.tr 

Web: www.nevsehirtarim.gov.tr